Investigación y colaboraciones

O principal obxectivo da Biblioteca é o desenvolvemento e a difusión da cultura coa custodia e conservación dos  seus valiosos fondos bibliográficos,  cartográficos e documentais. 


Entre os servizos aos usuarios que presta a Biblioteca 


Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico Español 


Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico de GaliciaA esta actividade principal de atención á investigación e de conservación de fondos, contribúe o Convenio co Concello da Coruña.Ademais das actividades propias do servizo de biblioteca e á investigación, a nosa institución colabora con outras entidades culturais. 


Entre as últimas colaboracións