Real Consulado Marítimo e Terrestre


A apertura ao tráfico marítimo a través do establecemento dos Correos Marítimos e a concesión do libre comercio coas Indias, durante o reinado de Carlos III, favorece o despegamento comercial e o crecemento demográfico da cidade. 


Neste contexto, créase o Real Consulado de Mar e Terra en 1785, institución vinculada ao pensamento ilustrado, con iniciativas de fomento da educación e da actividade agrícola, industrial, comercial e naval. 


Entre os seus proxectos, destaca a reforma da Torre de Hércules realizada por  Giannini, coa que adquire a súa fisonomía actual e asegura a súa conservación,  e que foi realizada con rigor  historicista, baixo a asesoría de José Cornide.


Fundou a Escola de Náutica, onde se formaron os pilotos para o tráfico marítimo e ultramarino e  a Escola de Debuxo, de gran utilidade para artesáns, prateiros, delineantes ou  estampadores de lenzos.

Libro de Acordos do Real Consulado. Acta que recolle a aprobación real do establecemento da Biblioteca

Nos libros de Actas figuran importantes feitos históricos para A Coruña:

Firma de E. Giannini, enxeñeiro  director da obra da Torre

Documentos orixinais sobre as obras de restauración da Torre de Hércules de E.  Giannini, durante o reinado de Carlos III.A Biblioteca conserva  esta documentación única: a  reforma máis importante da historia do faro romano, que permite á Torre recuperar o seu esplendor e asegurar a súa conservación.


Rumbo de vento, agulla de marear e azimuthal. Gravado de Esteban Sierra. 

En:  Compendio de navegación para el uso de los cavalleros Guardias-Marinas / por D. Jorge Juan. Cádiz: imprenta Marina, 1757A Real Cédula de creación do Consulado  recolle entre os seus fins o establecemento das Escolas de Náutica e Debuxo. 


Na Escola de Náutica, aprobada oficialmente en 1790, formáronse os pilotos que se relacionarían máis tarde co tráfico ultramarino. Na de Debuxo, que se crea en 1812,  estudaron pilotos e artesáns, como prateiros, delineantes ou  estampadores de lenzos.


A biblioteca custodia os libros de matrícula, de ambas escolas; entre os alumnos Ramón da  Sagra. E os interesantes libros utilizados no ensino:  de navegación,  de astronomía, de xeografía, de álxebra e  trigonometría, de arte.