Real Consulado Marítimo e Terrestre


A apertura ao tráfico marítimo a través do establecemento dos Correos Marítimos e a concesión do libre comercio coas Indias, durante o reinado de Carlos III, favorece o despegamento comercial e o crecemento demográfico da cidade.


Neste contexto, créase o Real Consulado de Mar e Terra en 1785, institución vinculada ao pensamento ilustrado, con iniciativas de fomento da educación e da actividade agrícola, industrial, comercial e naval.


Entre os seus proxectos, destaca a reforma da Torre de Hércules realizada por Giannini, coa que adquire a súa #fisonomía actual e asegura a súa conservación, e que foi realizada con rigor historicista, baixo a asesoría de José Cornide.


Fundou a Escola de Náutica, onde se formaron os pilotos para o tráfico marítimo e ultramarino e a Escola de Debuxo, de gran utilidade para artesáns, prateiros, delineantes ou estampadores de lenzos.

Libro de Acordos do Real Consulado. Acta que recolle a aprobación real do establecemento da Biblioteca

Nos libros de Actas figuran importantes feitos históricos para A Coruña:


  • A propia fundación da Biblioteca da Casa Consulado


  • As obras de restauración da Torre de Hércules no século XVIII, realizada por Giannini.


  • A creación da Escola de Náutica, e das Escolas de Comercio e de Debuxo.


Firma de E. Giannini, enxeñeiro director da obra da Torre

Documentos orixinais sobre as obras de restauración da Torre de Hércules de E. Giannini, durante o reinado de Carlos III.A Biblioteca conserva esta documentación única: a reforma máis importante da historia do faro romano, que permite á Torre recuperar o seu esplendor e asegurar a súa conservación.


Rumbo de vento, agulla de marear e azimuthal. Gravado de Esteban Sierra.

En: Compendio de navegación para el uso de los cavalleros Guardias-Marinas / por D. Jorge Juan. Cádiz: imprenta Marina, 1757A Real Cédula de creación do Consulado recolle entre os seus fins o establecemento das Escolas de Náutica e Debuxo.


Na Escola de Náutica, aprobada oficialmente en 1790, formáronse os pilotos que se relacionarían máis tarde co tráfico ultramarino. Na de Debuxo, que se crea en 1812, estudaron pilotos e artesáns, como prateiros, delineantes ou estampadores de lenzos.


A biblioteca custodia os libros de matrícula, de ambas escolas; entre os alumnos Ramón da Sagra. E os interesantes libros utilizados no ensino: de navegación, de astronomía, de xeografía, de álxebra e trigonometría, de arte.