Fondo bibliográfico

A achega inicial de fondos donados polo fundador da Biblioteca, D. Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, reflicte a súa mentalidade ilustrada; libros de todas as materias: agricultura, artes e ciencias, comercio, economía política, belas artes, etc. 


Ademáis forma parte da Biblioteca, a propia colección do Consulado que, como impulsora da educación, se compon de tratados de náutica, comercio, publicacións periódicas, recompilacións de leis e decretos, así como o fondo documental da súa propia actividade.


Ao longo do  XIX e ata o día de hoxe, o fondo enriquécese a través de compras, legados e doazóns. As máis destacadas pola súa relevancia, son as de José Cornide, Lucas Labrada ou Anxo  Estévanez, ás  que seguirán as de ilustres coruñeses como Juana de Vega, Nicolás Fernández Bolaño ou o Dr. Desiderio Varela Puga; e entre as últimas as de Xavier Rodríguez  Moret ou Demetrio Díaz Sánchez.


A Biblioteca realizou a catalogación informatizada do seu fondo bibliográfico e está en proceso a dos interesantes gravados  en láminas e en libros dos séculos  XVI ao  XIX ambos inclusive, coa colaboración da Deputación da Coruña.

SÉCULOS XV-XVI


A Biblioteca ten máis de douscentos libros do século XVI. Destacadas edicións de clásicos da literatura: Homero, Heliodoro, Cicerón, Lucano, Salustio Crispo, Suetonio Alejandrino, Virgilio. De historiografía: Plutarco ou Paulo Orosio. De historia natural ou medicina: Dioscórides ou Plinio o Vello. E dos humanistas do Renacimento: Petrarca, Nebrija, Erasmo de Rotterdam. O exemplar máis antigo é un incunable impreso en Venecia en 1498.

SÉCULO XVII


Son máis de setecentos os rexistros do século  XVII. Entre outros,  autores como   Argensola, López de Zárate,  Pedro de Espinosa, Juan de  Solórzano,  Otto van  Veen, Giovanni dá  Milano, Claudio  Alejandrino  Ptolomeo.  Das máis variadas materias: literatura do Século de Ouro, historia, xeografía, dereito, ciencias, medicina, libros de emblemas, libros relacionados co novo mundo, etc. 


SÉCULOS XVIII


O momento fundacional da Biblioteca explica os preto de 6000 rexistros de libros do século  XVIII e  os 900 do primeiro cuarto do  XIX. 

O impulso que supón a Ilustración na actividade científica, o seu carácter enciclopédico, e a creación de Reais Academias científicas e das artes, reflíctese na variedade de libros de matemáticas, astronomía, botánica, edicións de luxo da Real Academia Española ou enciclopedias como a “ Description des arts  et  métiers  faites  ou  approuvées par  messieurs de  l' Académie  Royale deas  Sciences” publicada entre 1761-1788. 


SÉCULOS XIX-XXI


Ao longo do  XIX e ata o día de hoxe, o fondo enriquécese a través de compras, legados e doazóns. As máis destacadas pola súa relevancia, son as de José Cornide, Lucas Labrada ou Anxo  Estévanez, ás  que seguirán as de ilustres coruñeses como Juana de Vega, Nicolás Fernández Bolaño ou o Dr. Desiderio Varela Puga; e entre as últimas as de Javier Rodríguez  Moret ou Demetrio Díaz Sánchez.